میراث

آنچه باقی می ماند

۳ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

نظام ها حقوقی

نظام ها حقوقی

تقسیم بندی نظام های حقوقی از زوایای مختلفی امکان پذیر است؛ تقسیم بندی رنه داوید از جمله تقیسماتی است که تقریبا جامع همه ی نظامات حقوقی در دنیای معاصر است:

1-       رومی ژرمنی

2-       کامن‌لا

3-       مذهبی و سنتی ( عرفی)

4-       خانواده ی سوسیالیستی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی گلپایگانی

چهار موطن برای فعل انسان

هر فعلی از افعال انسان در چهار مرحله وجود دارد و در باطنی ترین و واقعی ترین طبقه اش می توان اتصال و ارتباطی را با اسمی از اسماء حضرت حق در نظر گرفت:

اسم حسنی > سیرت باطنی > عمل جوارحی حاکی> صرف حکایت در لفظ و یا کتابت.

مثلا 

رحمانیت خداوند > سخاوتمند بودن > کمک به فقرا >ادعای کمک به فقرا و سخن از فضیلت بخشندگی > نوشتن نام رحمان بر سردر خانه.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی گلپایگانی

آغاز

خرد هر کجا گنجی آرد پدید

ز نام خدا سازد آن را کلید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی گلپایگانی